Q 1. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: C  

Q 2. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: B

Q 3. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: B

Q 4. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: B

Q 4.1 CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: C

Q 5. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: C

Q 6. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: C

Q 7. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: D

Q 8. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: A

Q 9. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: A

Q 10. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: B

Q 11. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: C

Q 11.1 CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: C

Q 12. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: D

Q 13. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: B

Q 13.1 CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: D

Q 14. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: C

Q 15.CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: C

Q 16. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: D

Q 17. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: A

Q 18. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: B

Q 19. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: C

Q 19.1 CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: C

Q 20. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: B

Q 21. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: D

Q 22. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: B

Q 22.1 CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: D

Q 23. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: C

Q 24. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: C

Q 25. CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: B

Q 25.1 CAN YOU SPOT SANTA?

Option:
 • A
 • B
 • C
 • D
✔️Right Answer: D